Οι νικητές μας

 


Δώρο

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Όνομα

Πόλη

iPhone7

01/01/2018 -31/03/2018

Καρόπουλος Ζ

 

iPhone7

01/04/2018 -30/06/2018

Δεν αποδέχθηκε κανένας νικητής το έπαθλο για αυτήν την περίοδο.

 

iPhone7

01/07/2018 -30/09/2018

Δεν αποδέχθηκε κανένας νικητής το έπαθλο για αυτήν την περίοδο.

 

iPhone7

01/10/2018 -31/12/2018

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠ

iPhone7

01/01/2019 -31/03/2019

Δεν αποδέχθηκε κανένας νικητής το έπαθλο για αυτήν την περίοδο.

 

iPhone 8

01/04/2019 -30/06/2019

Δεν αποδέχθηκε κανένας νικητής το έπαθλο για αυτήν την περίοδο.

 

iPhone 8

01/07/2019 -30/09/2019

Δεν αποδέχθηκε κανένας νικητής το έπαθλο για αυτήν την περίοδο.

 

iPhone XS

01/10/2019-31/12/2019

Δεν αποδέχθηκε κανένας νικητής το έπαθλο για αυτήν την περίοδο.

 

iPhone XS

01/01/2020-31/03/2020

Δεν αποδέχθηκε κανένας νικητής το έπαθλο για αυτήν την περίοδο.

 

iPhone XS

01/04/2020-30/06/2020

Δεν αποδέχθηκε κανένας νικητής το έπαθλο για αυτήν την περίοδο.

 

iPhone XS

01/07/2020-30/09/2020

Δεν αποδέχθηκε κανένας νικητής το έπαθλο για αυτήν την περίοδο.

 

iPhone XS

01/10/2020-31/12/2020

Δεν αποδέχθηκε κανένας νικητής το έπαθλο για αυτήν την περίοδο.